Home

Deze website is bedoeld voor het houden en uitwisselen van contact tussen het bestuur van de vereniging en alle overige bewoners van de Transvaalstraat.

 

Nog niet alle teksten van de vorige website (via Google) zijn overgezet. Dat heeft u nog van ons tegoed. U kunt ook natuurlijk ook nog de oude website raadplegen (klik hier).

 

U vindt op deze website de verslagen van alle vergaderingen van het Comité Transvaalstraat en van de verschillende (sub)werkgroepen die betrokken zijn bij de organisatie van de activiteiten. Eveneens verschaft de website u informatie over eerder georganiseerde of nog te organiseren activiteiten, zoals de door de vereniging georganiseerde straatfeesten en andere activiteiten.

 

Omdat de Transvaalstraat eveneens onderdeel is van de Antwerpse & Berchemse wijk Zurenborg, onderhoudt onze vereniging ook informele contacten met het "Wijkcomité Zurenborg" en andere lokale groepen, voor zover deze nog actief zijn. Vandaar dat u hier ook links naar (verslagen van) het wijkcomité zult aantreffen, alsmede informatie en documentatie over de wijk Zurenborg zelf. Inmiddels is het Wijkcomité of de groep Zurenborg Burenzorg zelf echter niet meer actief.

 

Tenslotte treft u hier ook een aantal interactieve invulformulieren aan, die bestemd zijn voor de bewoners, of voor anderen, indien het gaat om activiteiten die ook voor derden openstaan. Natuurlijk vindt u op deze website ook verschillende stukken die alle bewoners aanbelangen, zoals bijvoorbeeld de verkeersproblematiek in onze straat.

 

U kunt navigeren op de website via de navigatiebalk aan de bovenzijde van elke pagina. U kunt ook de anders gekleurde woorden in de tekst aanklikken: deze brengen u rechtstreeks naar de betreffende pagina's.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, wendt u zich dan tot de websitebeheerder.

 

Namens de VZW @Transvaal

07/08/2010—update 10/12/2015

 

2009

 

ontdek

Affiche 2010

ESTAFETTEBOEK

Eerste Lustrum (2013)

 

Ter gelegenheid van het eerste lustrum is in 2013 het plan opgevat om een boek te laten circuleren waar alle bewoners van de straat aan kunnen deelnemen.

ONZE ACTIVITEITEN

 

Om de sociale cohesie tussen de bewoners van onze straat te bevorderen, organiseren wij in januari van elk jaar een Burenborrel en in september een Straatfeest met Braai.

Daar beperken we ons echter niet toe ...

 

vzw @Transvaal

secretariaat:

Transvaalstraat 15 - 2600 BERCHEM

e-mail: klik hier

RPR Antwerpen BE0832.645.030